2018 DSE自修生支援計劃

來緊一年打算自修嘅你,會唔會擔心過程會好艱辛,又唔夠定力去溫書,又擔心升唔到Grade?

身邊朋友都選擇升學同埋做野,會唔會擔心無人互相支持?

「2018自修後援會」希望可以組埋一班自修DSE嘅同學仔,互相支持大家,亦希望可以俾學術上既支援大家。內容包括: 義務補習、Oral Practice、時間管理/康樂活動、Mock卷/DSE資訊交流等等。

如果你來緊今年打算自修,亦有興趣參加呢個活動,就即刻填google form報名啦!!另外我地都希望招募一班有心既導師,喺呢一年幫一班自修既同學仔補習練Oral,同埋俾12分嘅支持佢地!如果你都希望出一分力,就快啲填google form報名啦!!!